De Tumble groep is een nieuw concept waarbij er met name gestoeid wordt tussen vader/moeder en kind. Aan de hand van stoeivormen en andere spelvormen, zal een koppeling worden gemaakt met de persoonlijke hulpvraag van ouder en kind. Door middel van positiviteit, kracht en enthousiasme, kan de Tumble groep een bijdrage leveren aan het welzijn van u en uw kind.

Tumble is het Engelse woord voor tuimelen, wat letterlijk over de kop gaan betekent. In onze samenleving hebben steeds meer kinderen angst om te tuimelen, om de grenzen van hun eigen lijf op te zoeken. Vaak zien we dat deze kinderen het lastig vinden om met frustraties om te gaan, bijvoorbeeld wanneer ze verliezen of fysiek worden uitgedaagd. Uit onderzoek blijkt dat met name vaders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van frustratie- en angstregulatie (Fletcher, St. George & Freeman, 2012). Natuurlijk kan deze rol ook aan de moeder zijn toebedeeld.

Stoeien is een zeer geschikte manier om beter te kunnen omgaan met frustratie/zelfcontrole te ontwikkelen, aangezien hierin belangrijke themas naar voren komen:

 • Warmte
 • Fysieke verbondenheid
 • Uitdaging
 • Controle
 • Sensitiviteit
 • Winst en verlies
 • Frustratie
 • Creativiteit

Tijdens stoeien maken kind en ouder fysiek contact. Aangezien ouders de meest veilige personen zijn voor een kind, zijn zij de ideale stoeipartners. Stoeien kan helpen om:

 • de verbinding tussen ouder en kind te versterken
 • angst te verminderen
 • meer lef te ontwikkelen
 • eigen lijf en kracht te ontdekken en reguleren
 • etc.

Ook dieren ontwikkelen zelfcontrole door te stoeien, kijk bijvoorbeeld maar naar jonge beren, tijgers en honden. Binnen de Tumble groep worden ouder en kind begeleid om beter met elkaar te stoeien en zo te kunnen groeien in bovenstaande aspecten.

Wat doe je bij de Tumble groep?

Er worden 8 sessies aangeboden. Na de 4e en de 8e sessie zullen er gesprekken plaatsvinden met de ouders. Hierin zullen ervaringen worden gedeeld en wordt betekenis verleend aan deze ervaringen. In elke Tumble sessie wordt er methodisch gewerkt aan de stoeivaardigheden van vader of moeder en kind.

Er zal beeldmateriaal worden gemaakt tijdens de Tumble sessies, zodat opvallende momenten en succeservaringen tijdens en na de bijeenkomsten kunnen worden teruggekeken.

In totaal zal er plek zijn voor ongeveer 5 ouder-kind paren. Op deze manier is er voor iedereen genoeg ruimte om te oefenen met persoonlijke doelen. Daarnaast biedt dit ruimte om ouders en kinderen snel aan elkaar te laten wennen.

Niet alleen uw kind zal hier sterker uit komen, maar u als ouder zal ook nog meer in uw kracht worden gezet. Tevens zal de training u enorm veel plezier geven.

Door wie wordt de Tumble groep aangeboden?

De Tumble groep wordt gegeven door Emiel Pluimers. Emiel is een Psychomotorisch Therapeut en Systeemtherapeut in opleiding. Tijdens deze training zal hij de theorie en praktijk van beide disciplines combineren. In de afgelopen jaren heeft Emiel meerdere malen stoei-oefeningen toegepast tijdens zijn werk als PMT bij Pluimers PMT. Daaruit kwam meerdere malen naar voren, hoe krachtig het stoeien kan zijn, helemaal wanneer dit tussen ouder en kind plaats vindt.

Aanmelding en kosten

Heeft u interesse om een training te volgen? Meld u dan nu aan via www.pluimerspmt.nl.

De kosten bedragen 250,- per ouder/kind-paar. Bij de aanmelding zal er rekening gehouden worden met de leeftijden van de kinderen. Het aantal plekken is beperkt.

Wanneer vindt de training plaats?

Houd de website www.pluimerspmt.nl in de gaten voor de definitieve data. Het voornemen is eind maart de eerste trainingsgroep te starten. Op de website zal ook informatie worden gegeven over de locatie van de training. De trainingen zullen plaats vinden in een gymzaal in Rijssen op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.