Individuele Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een echte doetherapie. In deze therapie leert het kind (en de ouder) door middel van sport en spel met zichzelf- en zijn omgeving om te gaan. Bij iedere zorgvraag worden de juiste bewegingsactiviteiten ingezet. Op deze manier wordt er samen naar een ‘ander antwoord’ op de problemen gezocht.

Ervaringsmomenten uit de beweegpraktijk komen talig aan de orde en worden vervolgens direct weer omgezet in nieuwe activiteiten.

PMT streeft ernaar om te komen tot vermindering, het opheffen en / of het anders leren omgaan met de klachten. Medewerking van de directe omgeving, bijvoorbeeld het gezin, is daarbij bijzonder belangrijk. Eenvoudige bewegingsspelen kunnen inzicht in de problematiek verschaffen en een veranderingsproces op gang brengen. Hoe gaat uw kind om met winnen en verliezen? En hoe houdt het zich staande als er samengewerkt moet worden?

Voor wie is PMT geschikt?

PMT is geschikt voor ouders en kinderen die op een positieve en praktische manier met problemen om willen gaan. Ik kijk als therapeut vooral naar kansen en bied ouders en de kinderen handvatten. Praktisch handelen, het opdoen van succeservaringen (een positief zelfbeeld) staan centraal in deze voornamelijk non-verbale therapie. Ons lijf spreekt namelijk net zoveel, zo niet meer, als onze woorden.

Want zit je goed in je vel dan kun je en durf je de hele wereld aan. Dit oefenen doen wij op een speelse manier. Het kan zo maar zijn dat u als ouder staat tikkertje te spelen met uw kind!

Enkele veel voorkomende hulpvragen:

 • Beheersen van impulsen
 • Leren concentreren / luisteren
 • Verbeteren van zelfinzicht
 • Leren samenwerken
 • Omgaan met winnen / verliezen
 • Plezier beleven aan bewegen
 • Uiten, durven, doen en doorzetten
 • “Vrienden maken”
 • Leren op tijd te stoppen
 • Zelfvertrouwen
 • Positief zelfbeeld
 • Niet zo snel boos worden
 • Leren omgaan met…

Zoekt u een psychomotorisch therapeut? Of wilt u weten of PMT wat voor u of uw kind kan betekenen, neem dan contact op. U kunt altijd een vrijblijvend gesprek aan gaan om te kijken of PMT iets voor u of uw kind is.