Het vertrouwen om initiatief te nemen is erg belangrijk. Niet blijven afwachten, maar de kansen pakken! Je bent zelf degene die je leven kleurt. Dat is een belangrijke pijler die veel naar voren komt in de PMT. Vaak zijn de gedachten negatief en durven de mensen niet zichzelf te laten zien, omdat men bang is voor de reacties van de omgeving. Maar niets is zo belangrijk dan het volgen van je eigen stem.

Als therapeut is het dan ook erg belangrijk om open te staan voor de belevingswereld van de cliënt en hierop aan te sluiten. Dit gebeurde bij Bas en het filmpje is het resultaat.

Bij binnenkomst van de gymzaal zei Bas dat er allemaal ballen achter de basket lagen. Samen gingen we op onderzoek uit en wat bleek, er lagen inderdaad ballen achter de basket. Nadat we vol verwondering er over hadden gepraat, kwamen we vervolgens op het idee om zoveel mogelijk ballen achter de basket te gooien. Eenmaal bezig zei Bas dat als hij zou vloggen, dít een goed moment zou zijn. Dan gaan we dat doen!! We pakten de mobiel erbij en maakten het bovenstaande filmpje. Daarin dagen we iedereen uit om hetzelfde te doen! Succes. En schroom niet om te reageren met een eigen gemaakt filmpje!